Integritetspolicy
Denna integritetspolicy reglerar det sätt på vilket KONST.ZONE samlar in, använder, underhåller och offentliggör information som samlats in från användarna (envar en "Användare") från https://konst.zone/ Webbplats ("Webbplatsen"). Denna integritetspolicy gäller Webbplatsen och alla produkter och tjänster som erbjuds av KONST.ZONE.

Personlig identifieringsinformation

Vi kan samla in personlig information från Användare på en mängd olika sätt, bland annat, men inte begränsat till, när Användare besöker vår Webbplats, registrerar sig på Webbplatsen, prenumererar på nyhetsbrevet, och i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som vi gör tillgänglig på vår Webbplats. Användare kan bli ombedd att, i förekommande fall, uppge namn, e-postadress, postadress. Användare kan dock besöka vår Webbplats anonymt. Vi kommer att samla in personlig information från Användare endast om de frivilligt lämnar sådan information till oss. Användare kan alltid vägra att leverera personlig information, förutsatt att det kan hindra dem från att delta i vissa Webbplatsrelaterade verksamheter.

Icke-personlig identifieringsinformation

Vi kan samla in icke-personlig information om Användare när de interagerar med vår Webbplats. Icke personlig information kan innehålla webbläsarens namn, typ av dator och teknisk information om hur Användare ansluter till vår Webbplats, såsom operativsystem och Internetleverantörer som används och andra liknande uppgifter.

Webbläsare-cookies

Vår sajt kan använda "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Användarens webbläsare placerar cookies på sin hårddisk för journalföringsändamål och ibland för att spåra information om dem. Användare kan välja att ställa in sin webbläsare till att neka cookies eller för att varna dig när cookies sänds. Om de gör det, notera då att vissa delar av Webbplatsen kan komma att inte fungera på rätt sätt.

Hur vi använder insamlad information

KONST.ZONE kan samla in och använda Användares personuppgifter för följande ändamål:
  • - Att anpassa användarupplevelsen
    Vi kan använda information i syfte för att förstå hur våra Användare som grupp använder tjänster och resurser som tillhandahålls på vår Webbplats.
  • - För att periodiskt skicka e-post
    Vi kan använda e-postadressen för att svara på deras förfrågningar, frågor och/eller andra önskemål. Om Användaren bestämmer sig för att anmäla sig till vår e-postlista, kommer de att få e-postmeddelanden som kan innehålla företagsnyheter, uppdateringar, relaterad produkt eller serviceinformation, etc. Om Användaren någon gång vill avregistrera sig från att ta emot nya meddelanden, inkluderar vi detaljerade avanmälningsinstruktioner längst ner på varje meddelande; eller så kan Användaren kontakta oss via vår Webbplats.
Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi tillämpar ändamålsenlig datainsamling, lagrings- och bearbetningsmetoder och säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, utlämnande eller förstörelse av dina personuppgifter, användarnamn, lösenord, transaktionsinformation och data som lagrats på vår Webbplats.

Delande av dina personuppgifter

Vi kommer inte sälja, handla med, eller hyra ut Användares personuppgifter till andra. Vi kan dela generiskt samlad demografisk information som inte är kopplad till någon personlig information om besökare och Användare med våra affärspartners, tillförlitliga dotterbolag och annonsörer för de ändamål som anges ovan.

Ändringar i denna integritetspolicy

KONST.ZONE har rätt att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. När vi gör det kommer vi revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Vi uppmuntrar Användare att regelbundet kontrollera eventuella ändringar på denna sida, för att hålla sig informerad om hur vi hjälper till att skydda den personliga information som vi samlar in. Du bekräftar och accepterar att det är ditt ansvar att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum och bli medveten om ändringar.

Ditt godkännande av dessa villkor

Genom att använda denna Webbplats ger du ditt godkännande av denna policy och dessa användarvillkor. Om du inte accepterar denna policy och våra användarvillkor, ska du inte använda vår Webbplats. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter utstationering av ändringar i denna policy kommer att anses som att du accepterar dessa ändringar.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, användandet av denna Webbplats, eller dina förbindelser med denna sida, vänligen kontakta oss.

Integritetspolicy skapad av Generate Privacy Policy